حجم دهنده،حالت دهنده،ضدآب،ماندگاری بالا،پرپشت کننده